Krafttag mot sjukskrivningar – anställ mer personal i Malmös välfärd

Malmö stad har idag höga ökande sjukskrivningstal. De totala sjuklönekostnaderna för 2016 uppgick till 248,7 miljoner kronor. Hälften av alla sjukskrivningar i Malmö kommer från psykiska diagnoser, och den vanligaste sjukskrivningsdiagnosen i Sverige idag handlar om stressrelaterade sjukdomar. Det är vanligare att kvinnor sjukskrivs till följd av stress än män, men de stressrelaterade sjukskrivningarna är också fler bland både kvinnor och män i kvinnodominerade yrken.

Den viktigaste faktorn för en välfärd av hög kvalité är personalen. Personalen måste ha en bra arbetsmiljö och bra villkor för att kunna göra ett bra jobb. Ständiga nedskärningar och minskade resurser till välfärden har lett till minskad personaltäthet. Färre ska göra mer jobb.

Vänsterpartiet Malmö föreslår i sin budget för 2018 krafttag för att förbättra arbetsmiljön för Malmö stads anställda.  Bland annat fler anställda inom socialtjänst, pedagogisk verksamhet och vård och omsorg. Men också en utvecklad rehabilitering och nya styrformer som innebär mer inflytande för de anställda. Vänsterpartiet Malmö har tagit fram en rapport med 18 förslag för en förbättrad arbetsmiljö. Rapporten bifogas. 

– Läget är akut, och det finns inga genvägar. Den enskilt viktigaste åtgärden för att förbättra arbetsmiljön är att anställa fler. Vänsterpartiet Malmös budget innebär 1000 fler anställda i välfärden, säger Hanna Thomé (V), oppositionskommunalråd.

För mer information, kontakta:

Hanna Thomé, 0709-13 46 61

Rapport och förslag om bättre arbetsvillkor:

http://www.vmalmo.se/wp-content/uploads/2016/10/VMalm%C3%B6_rapport_arbetsvillkor_webb.pdf

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar