MANIFESTATION: En annan flyktingpolitik är möjlig! Samling mot regeringens inhumana beslut

Vi befinner oss mitt i en historiskt humanitär katastrof. Vi står vid Europas gränser och ser på hur barn, unga och vuxna försöker fly undan krig och förtryck. Flera möter döden i Medelhavet och längs Europas vägar. Kroppar fortsätter att spolas upp vid kustremsorna. Istället för att jobba för en human och solidarisk flyktingpolitik valde den svenska regeringen den 24 november att skärpa flyktingpolitiken ytterligare. Regeringen beslutar att införa tillfälliga uppehållstillstånd för alla, kraftigt begränsa anhöriginvandring, krav på ID-handlingar gör att människor inte kan få sin asylansökan prövad i Sverige. De som trots allt lyckas komma in i Sverige riskerar att leva ett liv i limbo.

Budskapet är tydligt: Sverige stänger i praktiken sina gränser och vi ser med fasa att andra länder väljer samma väg. Det vi ser idag är den största flyktingkrisen sedan andra världskriget men EU väljer att blunda för den mänskliga tragedin vi ser längs kontinentens vägar. Vi kan bättre och vi vet bättre. Vi kan öppna för lagliga och säkra vägar. Vi kan rädda liv.

Beslutet som regeringen tog den 24 nov strider mot det Sverige vi känner igen. Vi kan bättre och vi kräver en bättre flyktingpolitik. 
Om vi inte kämpar för rätten till liv och ett liv i fred, vad har vi då kvar?

Tisdagen den 1:e december sammankallar Vänsterpartiet tillsammans med flera organisationer till en bred manifestation för asylrätten och mot regeringens beslut och mot flyktingöverenskommelsen. 

Dag: 1 dec 2015Tid: 17:30- ca. 19.00Plats: St Johannesplan (vid Johanneskyrkan, i närheten av utgången av stationen Triangeln)Typ av arrangemang: Stillastående manifestation, inslag av musik

Program kommer inom kort.


Arrangörer (listan ej klar- uppdateras löpande)
FLER TILLKOMMER
Vänsterpartiet
Kontrapunkt
Ung Vänster 
Feministiskt Initiativ 
Volontärarbete på Muslimska Församlingen Malmö
Ungdom Mot Rasism Malmö
Ungdom Mot Rasism Riks
FLER TILLKOMMER- uppdatering löpande på facebook eventet

FACEBOOKLÄNK: Manifestation En annan flyktingpolitik är möjligt! Samling mot regeringens inhumana beslut! 

Taggar:

Prenumerera