Martina Skrak vinnare av det Svenska Jämställdhetspriset tillsammans med Malmö stad och Norra skogsägarna

Martina Skrak, kommunalråd med tidigare ansvar för jämställdhetsfrågor, vinner det Svenska Jämställdhetspriset tillsammans med Malmö stad och Norra skogsägarna. Under de år som Vänsterpartiet styrde Malmö tillsammans med S och Mp utmärkte sig staden för att ligga i framkant i de jämställdhetspolitiska frågorna.

Det är fantastiskt roligt! Jämställdhetsarbete handlar om att omfördela makt och resurser och att våga göra skillnad på riktigt. Priset är ett erkännande för det hårda arbete som gjorts i Malmö under den tid som Vänsterpartiet hade ansvar för frågorna, säger Martina skrak (V) f.d. jämställdhetskommunalråd i Malmö, som återvänder till politiken den 26 februari efter föräldraledigheten.

Vänsterpartiet lyckades göra väldigt mycket under de åren de satt och styrde staden. Bland annat en lönehöjning på 1 000 kr i månaden i lågbetalda kvinnodominerade yrken, satsning på genuspedagogik och ökat stöd till kvinnojourerna.

- Jag hoppas att priset blir en påminnelse till det nya styret om att jämställdhet är konkret och på riktigt. Vill de fortsätta ett arbete där jämställdheten ligger i framkant kan de inte lägga fram nedskärningsbudgetar.  Nedskärning i välfärden innebär per automatik att kvinnor får sämre löner, sämre arbetsvillkor och en sämre hälsa. Av de seminarier på jämställdhetsdagarna som jag har lyssnat på så är detta återkommande. Nedskärningar slår hårt mot kvinnor som bär upp välfärden för oss alla.

Vänsterpartiet var med och styrde Malmö stad fram till maj 2015. När S och Mp ställde Vänsterpartiet inför ett ultimatum som innebar nedskärningar med minst 100 miljoner kronor i välfärden sa Vänsterpartiet nej med beskedet att de ville fortsätta att förhandla. S och Mp valde då att själva lägga fram en nedskärningsbudget som röstades igenom.

-  Vi kunde inte godta nedskärningarna som ett feministiskt parti som vi faktiskt är. Det är klart att det är tungt att inte sitta och jobba med dessa frågor idag och vi hade velat förhandla fram en bättre budget för Malmöborna, säger Martina Skrak. 

Kontaktuppgifter:
Martina Skrak, 0708-16 17 09
Roxana Ortiz, pressekreterare, 0768-76 77 08

Från 2010- 2015 var Martina Skrak ansvarigt kommunalråd för jämställdhet och folkhälsa och Vänsterpartiet drev igenom följande:

 • Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 2011-2020, jämställdhet ska beaktas i all verksamhet och i kommunens roll som arbetsgivare.
 • Insatserna kring missbruksvård ses över då män får mer kostsamma insatser
 • Satsning på tjejers idrottande
 • Arbete mot könsstereotyper i förskola och skola
 • Satsning på höjda löner för kvinnodominerade yrken
 • Arbete för att främja jämställt uttag av föräldraledighet
 • Säkerställande av att kommunens arbetsmarknadsinsatser passar både kvinnor och män
 • Ändrade arbetsmetoder på fritidsgårdarna
 • Utbildningar i jämställdhet för personal och chefer i Malmö
 • Rätt för papperslösa kvinnor att få del av kvinnofridsarbetet. Våld mot kvinnor känner inga nationsgränser.
 • 3 miljoner kronor extra till kvinnofridsarbetet.

Motiveringen till det Svenska Jämställdhetspriset lyder följande:
Malmö stad
I Malmö ses jämställdhet som nyckel för att uppnå social hållbarhet. Arbetet påbörjades och intensifierades under det tidigare kommunalrådet Martina Skraks ledning. Politisk vilja och ansvar i stadens ledning har gjort att staden beslutat, planlagt och budgeterat för ett långsiktigt utvecklingsarbete för jämställdhet i verksamheterna och på stadens arbetsplatser. Samarbetet med civilsamhället och projekt som Boost by FC Rosengård och deras jämställdhetsarbete är en oumbärlig del av arbetet för ett mer jämställt Malmö.
Norra skogsägarna
Norra skogsägarna är ett företag som har antagit jämställdhetsintegrering som en strategi för alla delar av sin verksamhet. Jämställdhet ingår i utvecklandet av den egna näringen likväl som i samtliga HR-funktioner. Arbetet grundar sig på en vilja att tillvarata och utveckla kunskapen om ägarnas möjlighet att vara verksamma i de gröna näringarna och en övertygelse om att jämställdhet är en förutsättning för långsiktig lönsamhet.

Taggar:

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar