Nej till höjda politikerarvoden

När kommunfullmäktige fastslog hur arvodena årligen ska räknas upp reserverade sig Vänsterpartiet. Vi vill att det beslutet omprövas.Därför valde vi att reservera oss mot beslutet att höja arvodena på dagens kommunstyrelsesammanträde.

Vänsterpartiet motsätter sig att de redan höga kommunalrådslönerna höjs under de kommande åren. Det är orimligt att en heltidspolitiker ska tjäna så mycket mer än en genomsnittlig inkomsttagare. Att vara politiker är ett förtroendeuppdrag och inkomsten ska stå i relation till vad en genomsnittlig löntagare tjänar.

- I förslaget föreslås en uppräkning med en procentsats av motsvarande en genomsnittlig kommunanställd. Denna princip att använda procentuppräkning gör att skillnaderna mellan högavlönade och lågavlönade ökar. Ska det överhuvudtaget ske en uppräkning ska den baseras på en genomsnittlig löneökning i kronor. Då skulle inte löneklyftorna öka, säger Hanna Gedin (V) kommunalråd.

För mer information kontakta:

Hanna Gedin:0768-68 61 24

Sara Svensson, presskontakt: 0709-13 44 10

Taggar:

Prenumerera