Ojämställdhet ska bli jämställdhet

Idag behandlade Malmö kommunfullmäktige den årliga jämställdhetsredovisningen. Martina Nilsson (V), jämställdhetskommunalråd föredrog ärendet.

I Jämställdhetsredovisningen framkommer att servicen till malmöborna inte fullt ut är jämställd. På Malmö kulturskola finns en tendens att kurser med stor andel flickor tilldelas färre resurser än kurser med stor andel pojkar. Inom missbruksvården har man sett att kvinnor beviljas mindre omfattande insatser. Inom vård- och omsorg visar analyser att kvinnor får mer omfattande hemtjänstinsatser än männen. Fler pojkar än flickor har åtgärdsprogram i skolan och en majoritet av pojkarna har åtgärdsprogram just i ämnet svenska.

Utifrån den könsuppdelade statistiken och jämställdhetsanalyserna så tar förvaltningarna nu fram åtgärdsförslag för att nå målet om att göra Malmö till en jämställd stad senast 2020.

– Det är ett stolt jämställdhetskommunalråd som föredrar detta ärende. Vi har fantastiska medarbetare i Malmö och vi ser hur jämställdhetsarbetet får konkreta resultat. Missbrukarvården förbättras så att den passar även kvinnor. Det byggs omklädningsrum så att även kvinnor kan ta del av kommunens arbetsmarknadsinsatser. Satsningen på genuspedagogik kopplas samman med vår språksatsning, för alla barn, oavsett kön, har rätt att lyckas i skolan. I Malmö pratar vi inte bara om jämställdhet, vi gör jämställdhet på riktigt, säger Martina Nilsson (V), jämställdhetskommunalråd.

– Det är också värt att notera att den borgerliga oppositionen nu verkar ha insett sitt misstag. För ett och ett halvt år sedan reserverade de sig mot vårt arbete med jämställdhet. Mot dagens ärende finns inga reservationer, säger Martina Nilsson (V), jämställdhetskommunalråd.

För mer information, kontakta:

Martina Nilsson, 0708-16 17 09

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar