Rossana Dinamarca huvudtalare på årets internationella kvinnodag

”Lika lön – oavsett kön” är den paroll som ikväll samlar Malmöborna för att uppmärksamma de könsorättvisor som finns. Rossana Dinamarca, riksdagsledamot för Vänsterpartiets är huvudtalare på Möllevångstorget, efter demonstrationen.

I sitt tal lyfter Dinamarca förutom kravet på 6 timmars arbetsdag, det viktiga arbete som kvinnojourer runt om i Sverige gör. Vänsterpartiet kräver ett statligt grundbidrag till jourverksamheten som hjälper de tiotusentals kvinnor som årligen i Sverige blir utsatta för mäns våld.

Malmö är en av få städer som har ett ordentligt upparbetat kommunalt kvinnofridsarbete, men de frivilliga kvinnojourerna är viktiga.

– Vi vill satsa 200 miljoner kronor om året på ett ordentligt statligt stöd till kvinnojourerna. Vi ser att det skiljer från kommun till kommun i vad kvinnojourerna får. Det är inte acceptabelt. Bostadsort får aldrig vara avgörande för vilket stöd den utsatta kvinnan får, säger Rossana Dinamarca (V) huvudtalare på 8 Mars.

Demonstrationen avgår från Gustav Adolfs torg, med samling klockan 18.00.

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra stora samhällsproblem. 2010 polisanmäldes 27300 fall av misshandel av kvinnor. I ungefär hälften av fallen var förövaren en man som haft en nära relation till kvinnan. Men Brottsförebyggande rådet uppskattar att det bara är en femtedel av alla fall som polisanmäls. Varje år dödas i snitt 17 kvinnor av män som de har haft en nära relation till.

För mer information kontakta:

Rossana Dinamarca: 0702-54 24 15

Busi Dimitriu: 0702-22 49 62

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar