Stoppa utförsäkringarna - skrota Fas 3

Annandag påsk den 9 april samlas vi på Gustav Adolfs torg klockan 14:00 

Ett år har gått sedan påskuppropet samlade tusentals landet runt i protest mot utförsäkringarna. Ett år av fortsatt jakt på sjuka och arbetslösa. Ett år då människor i tusental utförsäkrats och fråntagits rätten till vår gemensamma välfärd.

Än en gång samlas vi för att visa vårt missnöje med en inhuman politik som drar isär vårt samhälle och ger katastrofala konsekvenser för individer och familjer.

Fas 3, åtgärden som blivit en symbol för regeringens utestängande arbetsmarknadspolitik, är nu Sveriges största arbetsgivare. 30 000 människor tvingas idag till sysselsättning och tvångsarbete utan lön. Bortom LAS och kollektivavtal används arbetsmarknadsåtgärder för att underminera den svenska modellen.

I arbetslinjens namn drivs människor in i fattigdom med ytterligare ohälsa som följd. Skattelättnader för de rikaste bekostas av de som har minst. Trygghet och rehabilitering för behövande människor har ersatts av social och ekonomisk utpressning.

Solrosuppropet vill belysa de missförhållanden som tiotusentals människor drabbas av i Sverige idag. Uppropet arrangeras på ett flertal orter runt om i landet i solidaritet med de som får betala priset för regeringens politik.

Vi står bakom solrosuppropet i Malmö: LO, SALO, Solidarisk trygghet, Socialdemokraterna i Malmö, Vänsterpartiet i Malmö.

Solrosuppropet är en del av en gräsrotsrörelse som är partipolitiskt och religiöst obunden. För mer info:

http://www.facebook.com/?ref=home#!/solrosuppropet?sk=info

https://twitter.com/#!/Solrosuppropet          

Kontaktpersoner i Malmö:

Agneta Holmqvist Holm - agnesholm54@hotmail.com tel.  0729 - 07 54 29

Adrian Engström - adrianengstrom@gmail.com tel.  0735 - 45 44 96

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar