Talesperson för migrationsfrågor, Christina Höj Larsen, på blixtbesök i Malmö

Malmö är epicentrum för flyktingfrågan i Sverige och hit kommer Vänsterpartiets talesperson för migrationsfrågor, Christina Höj Larsen. Hon kommer dels för att tala med Mårthen Gunnarsson, chef för Posthusplatsen och dels för att besöka Kontrapunkt och få uppdatering om transitflyktingar och frivilligas arbetsinsats. Hon kommer att ge en fördjupad kommentar på den senaste överenskommelsen i flyktingfrågan och även lyfta fram konsekvensanalysen av tillfälliga uppehållstillstånd. Men det är inte bara flyktingfrågan som meriterar ett blixtbesök utan även hantering av EU-migrantsfrågan.  


- Vänsterpartiets politik går ut på att skapa en värld där alla människor har bostad, arbete och trygghet, men under tiden vi arbetar på detta måste vi hitta värdiga lösningar i en ovärdig situation. Vi föreslår därför att avhysning ska förutsätta anvisning till en annan ordnad plats med vatten, sanitet och sophämtning eller plats på härbärge. Vi är de första att erkänna att det inte finns några enkla lösningar, men alternativet kan inte vara att vräka människor till ingenting, avslutar Christina Höj Larsen (V).

Program:

Torsdag 5 Nov
Kl 16:30 samtal med EU-migranterna, utanför Stadshuset. 

Fredag 6 Nov
kl 07.00 besök på Kontrapunkt, Västanforsgatan 21.
kl 08.45 besök på Posthusplatsen och samtal med Mårthen Gunnarsson, chef för Posthusplatsen.

Presskontakt, Roxana Ortiz, 0768 76 77 08  

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar