Vänsterpartiet ensamt mot vinster i välfärden

Idag antog kommunstyrelsen i Malmö ett yttrande över betänkandet ”Friskolorna i samhället”. Vänsterpartiet föreslog ändringar som röstades ner. Därför reserverade sig Vänsterpartiet mot beslutet.

Sedan juli 2011 har en parlamentarisk kommitté sett över regler och villkor för fristående skolor. Resultatet presenterades av Friskolekommittén den 23 maj 2013. Vänsterpartiet har stått utanför sexpartiuppgörelsen och reserverat sig mot kommitténs förslag då förslagen är otillräckliga och bland annat inte tar ställning till grundproblemet med friskolor; vinstfrågan.

Inte heller Malmö kommunstyrelses förslag till yttrande tog klart ställning för nödvändigheten av att stoppa vinsttuttag ur skolsystemet. Förslaget till yttrande slog inte heller fast behovet av en kommunal vetorätt vid friskolors etablering.

Vänsterpartiets representant vid kommunstyrelsemötet, Hanna Gedin, la därför två yrkanden:

För bolag som verkar inom skolsektorn ska eventuell vinst återinvesteras i verksamheten.

Kommunerna ska ha ett avgörande inflytande över nya skoletableringar, vilket innebär att det måste vara upp till kommunen att bestämma vilka, hur många och var friskolor ska etableras.

– Detta är en ödesfråga för vårt utbildningssystem – ska pengarna gå till undervisning eller till vinst? En majoritet av befolkningen stödjer Vänsterpartiets krav om stopp för vinstutdelning i friskolebranschen. Malmö kommunstyrelse hade idag en chans att sätta ner foten och jag beklagar att de andra partierna inte tog den chansen, säger Hanna Gedin (V), kommunstyrelsen.

– Vi ville få med Socialdemokraterna och Miljöpartiet och la därför yrkanden formulerade som deras kongressbeslut. Tyvärr röstade de inte för våra yrkanden. Det blir allt mer tydligt att när det väl kommer till kritan så finns det bara ett parti att lita på i frågan om vinster i välfärden och det är Vänsterpartiet, säger Hanna Gedin (V), kommunstyrelsen.

För mer information, kontakta:

Hanna Gedin, 0768-68 61 24

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar