Vänsterpartiet lyfter flyktingmottagningen på kommunstyrelsen

20 000 kr om dagen till Kontrapunkt och upphäv gränskontrollerna som skapar otrygghet hos framförallt rasifierade malmöbor. Dessa är de två förslag som Vänsterpartiet har anmält till onsdagens kommunstyrelsemöte.

Den senaste tiden har vi sett Malmö stad, frivilligorganisationer och volontärer gett sin tid och kraft till att hjälpa flyktingar. Trots att Migrationsverket är den myndighet som bär ansvaret för ett värdigt mottagande så har bland annat Kontrapunkt har tagit emot flera tusen människor sedan september och lyckats driva en verksamhet som har varit öppet dygnet runt.  På onsdags kommunstyrelsemöte lägger Hanna Thomé (V) ett förslag om att ge Kontrapunkt 20 000 kr om dagen retroaktivt för varje dygn de har haft öppet som kompensation för deras kostnader. 

Regeringens beslut om att införa gränskontroller är problematiska av flera anledningar. Dels så riskerar det att inskränka asylrätten men det får även andra allvarliga konsekvenser för Malmö och de som vistas här. Polisen säger redan nu att de kan komma att kontrollera människor utifrån hudfärg. Detta kommer att skapa otrygghet för stora delar av Malmös befolkning. Gränskontroller innebär också stora problem för pendlingen och hela Öresundssamarbetet.

- Malmö är solidaritetens stad. Här möts människor från hela världen och det är det som gör Malmö till en bra stad. Gränskontroller är inhumant och påverkar stadens förmåga till öppenhet och ökar otryggheten för framförallt rasifierade malmöbor. Jag vill därför att kommunstyrelsen tillskriver regeringen för häva gränskontrollerna, säger Hanna Thomé (V) kommunstyrelseledamot.

Hanna Thomé 0709-13 46 61
Roxana Ortiz, presskontakt, 0768-76 77 08

Taggar: