Vänsterpartiet Malmö ställer frågor om bostadssituationen till MKB

Vid MKB:s årsstämma har kommunfullmäktiges ledamöter rätt att ställa frågor kring årsredovisningen. Anders Skans Vänsterpartiet har i dag framfört tre frågor till bolagsledningen, som redovisas och kommenteras här.

Fråga 1.

Under 2011 så färdigställdes enbart 331 nya lägenheter i MKB:s bestånd, det är en låg siffra i förhållande till den bostadsbrist som finns i staden. Hur ser marknaden ut vad gäller efterfrågan i olika prissegment på bostadsmarknaden? Andra byggaktörer konstaterar att efterfrågan i de högre prissegmenten är mättade. Efterfrågan på bostäder totalt sett i kommunen är dock mycket hög. Vilken marknadsanalys har MKB gjort och vilken strategi har MKB för att möta efterfrågan där den finns?

– Det är viktigt at MKB bygger lägenheter med hyresnivåer som vanliga Malmöbor har råd att betala, säger Anders Skans (V)

Fråga 2.

Som ett led i jämställdhetsintegreringen efterfrågas könsuppdelad statistik. Vilka andra strategier har MKB använt sig av för att förbättra verksamheten i enlighet med Malmö stads jämställdhetsmål?  Hur har MKB arbetat med t.ex. sponsringsstrategier ur ett jämställdhetsperspektiv?

– Den plan för jämställdhetsintegrering som kommunfullmäktige antagit gäller även de kommunala bolagen, men i årsredovisningen saknas beskrivningar om jämställdhetsarbetet. Det är viktigt att bolaget följer de beslut som kommunfullmäktige tagit, säger Anders Skans (V). Han säger vidare att sponsringsfrågan är aktuell ur ett jämställdhetsperspektiv, vilka idrotter sponsrar MKB och får dam- och herridrotten lika stora summor?

Fråga 3.

I MKB:s uthyrningspolicy under rubriken ”avsteg från uthyrningspolicyn” står det att personal hos MKB prioriteras. På vilka grunder tillämpas denna skrivning och hur många lägenheter har det rört sig om under 2011?

– Det är viktigt att all uthyrning sker på ett öppet sätt så ingen diskriminering sker, säger Anders Skans (V).

För mer information kontakta:

Anders Skans 0709-13 06 12

Sara Svensson, presskontakt 0709-13 44 10

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar