Vänsterpartiet Malmö stödjer inte användningen av föräldrautbildningsprogrammet COPE

I ett öppet brev ställer August Lindmark från Teaterrepubliken frågor till bl.a. Vänsterpartiet i Malmö om vår syn på föräldrautbildningsprogrammet Cope.

Vänsterpartiet är principiellt mycket tveksamma till alla former av program och manualer som används generellt i olika sammanhang. Ett program som är utarbetat i ett sammanhang, när det gäller COPE i Kanada, kan inte överföras till ett annat sammanhang där människor lever under andra förhållanden och med andra förutsättningar.

– Det är inte politikens roll att införa olika pedagogiska modeller för föräldrar, utan att sätta upp mål. I fallet med COPE lades en gång extra pengar i en satsning på föräldrautbildning. Vi i Vänsterpartiet var skeptiska till detta, men det försäkrades att olika negativa delar i programmet skulle förändras och inte användas. Teaterrepublikens granskning av hur COPE används och olika nyckelpersoners uttalanden visar att användandet av COPE bryter mot grundläggande värderingar som är viktiga för oss i Vänsterpartiet, säger Daniel Sestrajcic, ordförande Vänsterpartiet Malmö.

– Vi kan inte försvara att bestraffningar och belöningar används mot barn. Det är helt oacceptabelt att detta finns i en manual som används i en kommunal verksamhet. Vi har sedan Teaterrepubliken uppmärksammade problematiken vid ett flertal tillfällen tagit upp detta i diskussioner inom majoriteten. Vi i Vänsterpartiet vill och agerar för att Malmö stad ska sluta använda COPE som program för föräldrautbildning, fortsätter Sestrajcic (V).

Det innebär att Vänsterpartiet inte är beredda att stödja att COPE skattefinansieras via Malmö stad. Det innebär också att vi på alla politiska nivåer i staden inklusive stadsdelsnämnderna via våra politiska representanter kommer att ta upp frågan och agera för att stadsdelen inte längre skall skjuta till pengar till eller använda sig av COPE.

För mer information kontakta:

Daniel Sestrajcic 0768-51 91 10

Sara Svensson 0709-13 44 10

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar