Vänsterpartiet Malmö stödjer Kommunals krav om jämställda löner

Kommunal har varslat om strejk i syfte att få upp lågavlönade kvinnors löner och förbättra deras villkor. Ett självklart krav, tycker Vänsterpartiet Malmö. Kvinnodominerade yrken värderas systematiskt lägre än mansdominerade yrken. Det är fullkomligt oacceptabelt för ett feministiskt parti som Vänsterpartiet.

- Finns den politiska viljan till förändring så går det. I det rödgröna Malmö står jämställdhet högt på dagordningen. Vi har höjt löner i kvinnodominerade yrken och ska förbättra arbetsvillkoren. Men kommunerna begränsas av en kvinnofientlig borgerlig regeringspolitik, säger Martina Nilsson, Vänsterpartiet Malmö.

Malmö är ett exempel på att det går att minska lönegapet mellan män och kvinnor. Malmö har över 20 000 anställda, nästan 80 % av dem är kvinnor. Arbetet med jämställdhet är högprioriterat i Malmö. Genom en ordentlig arbetsvärdering och lönekartläggning har det framkommit att det finns oönskade löneskillnader mellan manligt- och kvinnligt dominerade yrken inom kommunen.

Nyligen var Vänsterpartiet drivande för en riktad låglönesatsning för drygt 1 150 anställda inom kommunen (varav nästan 800 vårdbiträden). Lönen för kvinnodominerade yrken höjdes med 1000 kr i månaden. Höjningen i kronor och inte procent är grundläggande för att minska lönegapet och också något som lyfts fram av Kommunal.

Låglönesatsningen har redan gett effekt, det syns i lönekartläggningen för 2012. Löneskillnaderna mellan likvärdiga yrken minskar i Malmö.

Den politiska ambitionen i Malmö är att löneskillnaden mellan likvärdiga yrken ska minska för varje år. I Malmö har alla anställda rätt att arbeta heltid. Den nya personalpolitiska strategin, som nu är ute på remiss, ska säkerställa att kvinnor och män har samma möjlighet att påverka sitt arbete och sin arbetsplats. Även anställdas inflytande, tillgång till friskvård, planeringsmöjligheter och möjligheten till arbetskläder kommer att ses över ur ett jämställdhetsperspektiv. Strategin lyfter också att det i Malmö stad, oavsett kön, ska vara möjligt att förena förvärvsarbete och föräldraskap.

- Om regeringen och den nya jämställdhetsministern menar allvar med sitt prat om att förbättra kvinnors villkor så måste de satsa på den offentliga sektorn. Det får bli ett slut på regeringens skattesänkarpolitik och vurmande för vinstuttag ur välfärden. Det årliga skatteuttaget har minskat med 245 miljarder. Pengar som kunde gått till vår gemensamma välfärd och höjda kvinnolöner, säger Martina Nilsson, Vänsterpartiet Malmö.

För mer information, kontakta:

Martina Nilsson (V), 0708-16 17 09

Hanna Gedin, presskontakt, 0768-68 61 24

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar