Vänsterpartiet vill ta tillbaka sophämtningen

Vänsterpartiet vill att Malmö stad agerar för att kommunförbundet VA-Syd, som ansvara för sophämtningen i Malmö, i framtiden bedriver verksamheten i egen regi. Vi har under flera årtionden sett hur de marknadsliberala idéerna om att privatisera offentlig välfärd och service brett ut sig. Detta har skett med den ideologiska bakgrunden att låta privata bolag berika sig på offentliga skattemedel.

Vi ser nu ytterligare ett aktuellt exempel på konsekvenserna av privatiseringarna, nämligen inom sophämtningen. RenoNorden har i Stockholm ställt krav att de anställdas arbetsvillkor och löner ska försämras. Det är hårresande att offentliga skattemedel ska få användas till vinst i företag genom att de dumpar lönerna och försämrar arbetsvillkoren för de anställda.

RenoNorden har också uppdrag i Malmö. Ansvaret för sophämtningen i Malmö ligger på kommunförbundet VA-Syd, en av entreprenörerna är RenoNorden och missnöjet med det företaget gror också här bland de anställda.

-De privata bolagen pressar kostnaderna för löner och arbetsvillkor för att vinna upphandlingsavtalen, säger Anders Skans (V), gruppledare i Malmö kommunfullmäktige. Ska vi fortsätta att göda de privata bolagen med skattemedel eller ska vi slå vakt om den offentliga och demokratiska kontrollen över servicen och välfärden? Vänsterpartiet stödjer sopåkarna i sin kamp för schyssta villkor.

Malmö stad har som mål att vara en bra arbetsgivare, genom upphandlingar och privatiseringar kringgås detta mål som antagits av kommunfullmäktige. Malmö stad har ett också projekt om Vita Jobb för att få till schyssta villkor för de anställda, som ofta lyfts fram som något mycket positivt av kommunledningen.

- Frågan är om Vita-jobb projektet inte är mer snack än verkstad. Det är dags att sätta ner foten nu, festen ska vara slut nu för de privata bolagen som tar ut vinster på bekostnad av försämrade arbetsvillkor och sämre service? avslutar Anders Skans.

För mer info, kontakta:

Anders Skans, 0722-55 91 09

Taggar:

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar