V: Moderaternas åtgärder mot KS otillräckliga – våra krav står kvar

Vänsterpartiets krav på att KS styrelse och direktör ska avgå kvarstår efter det extrainsatta landstingsmötet – precis som kravet på en extern revision. De åtgärder som det moderatledda landstingsstyret ska vidta är långt ifrån tillräckliga, anser V.

Efter fredagens extra ägarutskott anser Vänsterpartiet fortfarande att styrelsen och sjukvårdsdirektören bör ställa sina platser till förfogande. KS internrapport har stärkt partiet i övertygelsen att det behövs nytt ledarskap. Rapporten riktar tydlig kritik mot sjukhusets ledning – den visar på usel hantering av skattemedel, tendenser till jäv och upphandlingsinkompetens. Men åtgärderna som föreslagits är inte tillräckliga. De visar inte på tillräcklig handlingskraft hos vare sig moderaterna, styrelsen eller direktören, anser Gunilla Roxby Cromvall (V) gruppledare.

– Det här är en fråga om trovärdighet för de som styr, vilket inte längre finns. Nytt ledarskap behövs och det handlar inte bara om turerna kring konsulterna – sjukvårdspersonalens förtroende för sin ledning är mycket lågt, och operationsköerna är oförsvarligt långa, säger Gunilla Roxby Cromvall.

Vänsterpartiet vill också fortfarande ha en extern revision av alla händelser på Karolinska.

– En extern aktör behöver se över vilken kultur som ligger bakom det som framkommit i den egna revisionen. Hur uppstår ens en sådan här situation? Vad hade hänt om journalister inte hade börjat nysta i det här, hade det bara fortsatt, säger Gunilla Roxby Cromvall.

För mer information kontakta:

Gunilla Roxby Cromvall, gruppledare 070-737 39 92

Felix Bergenholtz, pressekreterare 070-737 41 16

Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting

E-post: vansterpartiet@sll.se
Web: www.stockholmsvanstern.se
Twitter: @V_SLL 

Om oss

Vänsterpartiet Region Stockholm är före detta Landstinget som ansvarar för sjukvård, vård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Vänsterpartiet är det tredje största partiet i regionen.

Prenumerera