2018-02-15 Avgiftsbefriad tvångsvård borde vara en självklarhet – men förslaget läggs på is

En person som har en allvarlig psykisk störning kan tvingas att bli vårdad mot sin vilja med så kallad psykiatrisk tvångsvård. Idag tar vården ut avgifter av människor som behandlas mot patientens egen vilja. Det tycker Vänsterpartiet Skåne är fel. Idag lyfts Vänsterpartiets motion i frågan till behandling i Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

- När samhället övertar ansvaret för en människas vård är det också rimligt att samhället tar ansvar för eventuella patientavgifter. Vi pratar mycket om att minska klyftorna i jämlikhet. Vi kan inte bara tala om det utan vi måste göra satsningar på riktigt, säger Agneta Lenander, Vänsterpartiets representant i Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

Ett av motargumenten som framförs av Hälso- och sjukvårdsnämnden i svar till motionen är att ett avgiftsbefriande skulle uppmuntra patienter att välja att stanna kvar i tvångsvård för att spara in de 50-100 kronor som det rör sig om. Det bedömer Agneta Lenander som högst osannolikt.

- De som avgör om tvångsvård krävs har både juridisk och medicinsk expertis. Öppenvård eller frivillig slutenvård är alltid att föredra, psykiatrisk tvångsvård är inget som föreskrivs lättvindigt, säger hon.

Sara Svensson, Vänsterpartiet Skånes gruppledare, menar att tvångsvård borde bekostas av regionen:

- Tvångsomhändertagna personer inom psykiatrin tillhör en väldigt utsatt patientgrupp. Att dessutom få betala avgifter för vård man tvingas till är orimligt och helt bakvänt.

Om inte landsting och regioner skriver av dessa skulder är risken stor att de går vidare till inkassoföretag och medför betalningsanmärkning.

- Att bifalla denna motion hade varit ett anständigt sätt att inte skuldsätta människor som redan lever i en utsatt situation. Vi borde kunna fatta beslut i frågan med de underlag vi har, för patienternas skull, avslutar Agneta Lenander.

Avgifter för tvångsvård har tidigare avskaffats av Region Östergötland, Landstinget i Värmland, Region Halland och Landstinget i Kalmar län.

För mer information, kontakta:

Sara Svensson, gruppledare (V): 070 - 913 44 10

Mikael Persson, politisk sekreterare (V): 070 – 638 06 59