Bort med reklamen från kollektivtrafiken – in med kulturen

I Citytunneln i Malmö möts resenärerna av kultur och inte av reklam. Vänsterpartiet anser att det är hög tid att Region Skåne sprider detta och ger kulturen större utrymme i kollektivtrafiken. Det initiativ S och MP har tagit om att ersätta reklamen med samhällsinformation är bra. På bussar, tåg och hållplatser ges idag reklamen företräde på utrymmen som istället skulle kunna användas för kultur. Därför har Vänsterpartiet lämnat in en motion om att ersätta reklam med kultur i kollektivtrafiken. Vänsterpartiets förslag och S och MP:s initiativ om samhällsinformation är två förslag som borde samköras.

- Kultur har ett egenvärde som reklam saknar. Vi vill skapa offentliga ytor som inte manar till konsumtion utan till reflektion, säger Busi Dimitiru, ledamot i regionfullmäktige för Vänsterpartiet.

- Det är dags för Region Skåne att tänka om kring hur de offentliga ytorna i kollektivtrafiken används. Vi behöver fler ytor i samhället som fredas från uppmaningar till konsumtion. Kultur och samhällsinformation på bussar och tåg skulle höja upplevelsen i kollektivtrafiken, säger Sara Svensson gruppledare (V) Region Skåne. 

Vänsterpartiet menar att allt från konstnärer, till fristadförfattare och tradionella institutioner ska kunna använda nuvarande reklambelastade ytor. Genom att upplåta kollektivtrafikens hållplatser, bussar och tåg till kultur menar vi att det finns ett betydande mervärde att skapa som både kan öka trivseln för resenärerna, förbättra arbetsmiljön för personalen och förhoppningsvis öka resandet. 

För mer information kontakta:

Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne 0709-13 44 10

Busi Dimitriu, ledamot i regionfullmäktige (V) 0737-72 63 96