En kollektivtrafik att lita påVänsterpartiet vill ha en solidariskt finansierad kollektivtrafik som går att lita på. Bussar och tåg som håller tiden och som folk har råd att åka med. Vi ser med fasa på hur taxorna har utvecklats. Det sista skåningarna behöver är att betala ännu mer för en kollektivtrafik som inte lever upp till behoven.
Idag beslutade kollektivtrafiknämnden att, trots massiv kritik från kommunerna i östra Skåne gå vidare med det förslag på ny zonindelningen som varit ute på en allt för kort remissrunda.


Besluten idag handlar dels om ett nytt zonsystem och dels om nya taxor.
Taxehöjningarna är ett direkt resultat av att den välbehövliga skattehöjningen uteblev. Med det nya förslaget höjs t.ex. stadsbiljetterna till 25 kr/vuxen.

- De nya priserna i stadstrafiken är helt oacceptabla. Det innebär att några vuxna tillsammans åker billigare med taxi än med stadsbussen. Detta är ett steg i helt fel riktning. Vi vill se sänkningar av taxorna istället, säger Sara Svensson gruppledare (V) Region Skåne.

Vi ser att det finns tydliga behov i regionen, men de behoven löses inte genom det nya taxe- och zonsystemet. Vänsterpartiet hade velat se större och fler cirklar för att glesbygden inte ska behöva betala för turtäthet i stadstrafiken.

- Glesbygden betalar priset för att resenärer i storstäder ska kunna behålla tillgängligheten i stadstrafiken. Det nya systemet slår hårt mot de som inte bor i tätorterna i Skåne säger Ruzica Stanojevic, ersättare (V) i kollektivtrafiknämnden.

Vi vill inte tillbaka till det gamla systemet med alltför många och krångliga zonindelningar, men nuvarande förslag till ändring skapar lika många problem som det löser. Vi behöver ett nytt och modernt taxesystem som gör det enklare att resa och det kan inte med automatik innebära att taxan höjs än en gång.

- Vi vill satsa på sänkta taxor och rabatter för pensionärer istället för stora höjningar än en gång. Det är tråkigt att se att skattehöjningar som alla bidrar solidariskt till röstas ner i regionfullmäktige och en vecka senare har alliansen och S och MP inga problem att rösta igenom stora taxehöjningar. Högre biljettpriser slår hårt mot enskilda människors ekonomi, fortsätter Sara Svensson gruppledare (V) Region Skåne.


- Förutom att zonförändringarna slår mot människor på landsbygden drabbar prisökningar i högre utsträckning de som åker kortare sträckor, kvinnor, barnfamiljer och äldre. Det kan ju inte vara S och MP:s ambition. Vi vill se ett rejält omtag, säger Ruzica Stanojevic, ersättare (V) i kollektivtrafiknämnden.


Kontakt:
Sara Svensson, Gruppledare V, Region Skåne 0709-134410
Ruzica Stanojevic, Kollektivtrafiknämnden V, Region Skåne 0708-264440

Taggar:

Prenumerera

Multimedia

Multimedia