Kallelse till presskonferens

I samband med Regionstyrelsens sammanträde den 7 november kallar Vänsterpartiet till presskonferens. Vi kommer framförallt att kommentera och diskutera följande punkter på styrelsens dagordning:

  • Avgiftshöjningarna i så väl kollektivtrafiken som vården.
  • Våra motioner om låglönesatsningen och översyn av evenemanget Skåne:Stockholm
  • sjukhusens förmåga att nå uppsatta mål (Landskrona och Hässleholm)

Naturligtvis är vi öppna att diskutera även andra punkter på presskonferensen.

Plats: Oppositionskorridoren, Skånehuset, Kristianstad

Tid: Den 7 november klockan 10.00

Välkomna!

För mer information kontakta

Vilmer Andersen, gruppledare Vänsterpartiet Region Skåne

tfn 0705 85 22 24

Magnus Welroos, politisk sekreterare Vänsterpartiet Region Skåne

tfn 0768 87 11 43

Prenumerera

Dokument & länkar