Ny strategi nödvändig för Skånes Universitetssjukhus

Sammanslagningen av universitetssjukhusen i Malmö och Lund har inom flera verksamheter blivit en vårdpolitisk katastrof. Mycket gick snett redan från början. Konstruktionen har bjudit in till toppstyrning och nya revirstrider i stället för ett bland de anställda förankrat förändrings- och utvecklingsarbete.

– Resultatet har blivit utarmning av personal och resurser i bägge städerna. Kliniker har splittrats, nyckelpersoner har sagt upp sig och verksamheten har snabbt försämrats inom flera områden säger Vänsterpartiets gruppledare Vilmer Andersen.

Kompetensflykten från ögonkliniken är kanske det värsta, men långt ifrån det enda exemplet. Flera klinikchefer har offentligt yttrat att de inte längre kan garantera patientsäkerheten. Förändringen genomfördes inte med tillräcklig delaktighet från professionen ute i verksamheten.

– Med hjälp av konceptet ”härska genom att söndra” reducerades sjukvårdsfrågorna till en ovärdig dragkamp mellan Malmö och Lund. Detta är djupt olyckligt och SUS har svårt att ta sig ur denna konfliktsituation påpekar Mats Olsson, Vänsterpartiets ledamot i Kommunstyrelsen i Lund. För att undvika att klyftorna växer sig ännu större måste helt nya initiativ tas, annars hamnar ledningen snart i så komplexa problem att personalen blir motarbetare och inte medarbetare, patienternas säkerhet försämras och kvalitén i hela verksamheten inklusive forskningsanknytningen urholkas tillägger Mats Olsson.

Vänsterpartiet anser att forskningsresultaten från sammanslagningar av andra stora sjukhus – t.ex. Karolinska och Huddinge i Stockholm – bör ligga till grund för en rekonstruktion med det primära syftet att skapa en hållbar och brett förankrad förändring. Den helt grundläggande ambitionen måste vara att skapa sammanhang mellan medborgarnas och patienternas behov och intressen, de politiska målen, professionens förslag och synpunkter samt de ekonomisk-administrativa intentionerna.

– Samtidigt som detta experiment i omorganisation pågår så lägger den styrande majoriteten i Region Skåne mycket hårda sparbeting på verksamheterna. Det är inte acceptabelt att på detta vis riskera patientsäkerheten, säger Hanna Gedin, kommunalråd i Malmö.

Vänsterpartiet föreslår därför i en motion (bifogad) att Region Skåne tillsätter en utredning av

SUS framtida organisation med utgångspunkten att sammanslagningen inte gett önskat resultat, samt tar initiativ till att så snabbt som möjligt återupprätta kvalitén i bemötandet och behandlingen av patienterna inom de områden där fusionsprocessen har misslyckats. Det är också nödvändigt att återupprätta dialogen med professionen och de fackliga organisationerna för att skapa en bred konsensus och ett aktivt stöd för utvecklingsprocessen.

För mer information, vänligen kontakta:

Vilmer Andersen, 0705-85 22 24

Mats Olsson, 0735-65 65 07

Hanna Gedin, 0737-00 91 78

Mikael Persson, politisk sekreterare, 070-638 06 59

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar