Presskonferens inför sista regionstyrelsesammanträde i denna mandatperiod

Innan regionstyrelsens sammanträde torsdagen den 4 september kallar Vänsterpartiet till presskonferens kl 11.15 - 11.45 med Vilmer Andersen, gruppledare.

Plats: BMC, Klinikgatan 32, Lund (mittemot parkeringshuset Ovalen). Rum Sven Gardell, plan 15.

Vi kommer speciellt att kommentera ärende 5, remissen om ett gemensamt järnvägsområde, ärende 8+9, revisionens granskning av vårdhygien och läkemedel och ärende 17, nytt sjukvårdsavtal mellan Region Skåne och Skånska kommunerna.

Vilmer Andersen kommer också att informera om anledningen till den motion som partiet lämnade in under sommaren om skatteparadisfri region.

Ytterligare information:


Vilmer Andersen, mobil 0705-85 22 24

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar