Reklam i kollektivtrafiken

Vänsterpartiet har länge drivit frågan om att befria det offentliga rummet från reklam. Ett led i att nå ett reklamfritt samhälle är att påverka de områden som politiken förfogar över och som är en del av allmännyttan. Ett sådant självklart område är kollektivtrafiken. Vänsterpartiet i Skåne har tidigare motionerat om att ersätta reklam med kultur i kollektivtrafiken och i samband med det lyft goda exempel såsom filminstallationen på perrongerna på Malmö C.

 

I samband med att avtalet med Clear Channel, som ansvarar för reklamen på stadsbussarna i Skåne, lyfter Vänsterpartiet Skåne åter frågan om att inte förlänga avtalet.

Vänsterpartiet välkomnar synen på att använda utrymmet på stadsbussarna till att synliggöra egna satsningar och sprida information om resmöjligheter samt information om hur Skånetrafikens biljettsystem bäst kan användas. Det är ett steg i rätt riktning. Det som inte är lika positivt är att Skånetrafiken samtidigt siktar på samma nivåer av intäkter som tidigare år. Det visar på att S och Mp inte är beredda på att göra avkall på reklamen. Snarare finns en något bakvänd argumentation om att reklam skapar ett mervärde och trivsel på bussarna samt kan bidra till ökat resande.

Vänsterpartiets visioner sträcker sig längre än så.

"Vi vill se en reklamfri kollektivtrafik. En kollektivtrafik där regionen istället väljer att satsa fullt ut på information åt resenärerna och på olika kulturella uttryck. Med dagens digitala lösningar skulle vi kunna skapa en kollektivtrafik som ligger i framkant ur ett medborgarperspektiv och som revolutionerar synen på hur offentliga utrymmen ska hanteras.” säger Ruzica Stanojevic, ersättare i kollektivtrafiknämnden (V)  

Det i sin tur skulle kunna generera internationell spridning av regionens och Skånetrafikens arbete och skapa ett mervärde som snarare kommer regionen och medborgarna till godo istället för att generera marginella intäkter från reklam. I Sao Paolo i Brasilien har hela stadsmiljön befriats från reklam. Något som har bidragit till ökad folkhälsa genom ökad aktivitet i föreningslivet och genom att det offentliga rummet används ur ett medborgarperspektiv. Det skulle kunna bli verklighet även i Skåne.

Ruzica Stanojevic, ersättare (V) kollektivtrafiknämnden, 0708-264440
Busi Dimitriu, presskontakt (V), 0737-726396

Prenumerera

Multimedia

Multimedia