(V): är de privata vårdföretagen rädda för konkurrens?

Sveriges radio uppmärksammade igår hur offentligt drivna vårdcentraler i Helsingborg blir kritiserade av de privata. Anledningen är en marknadsföringskampanj där de offentligt drivna vårdcentralerna utgav sig för att ”sakna vinstintresse”.

– Man frågar ju sig om de privata vårdföretag är rädda för konkurrens. Det är häpnadsväckande hur man kan kritisera sådana formuleringar, men än mer häpnadsväckande är att det har gett effekt: Region Skåne har nu tagit bort formuleringarna från hemsidan. Någon har alltså låtit sig påverkas så kraftigt att man har känt sig tvungen att agera.

Säger Vilmer Andersen, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne. Han har idag skickat in en interpellation som kommer att debetteras på regionfullmäktiges sammanträde den 26 februari.

– Konsekvensen av detta ingrepp är den att offentliga primärvården ytterligare missgynnas i konkurrensen med den privata.  

Vänsterpartiet lämnar till regionfullmäktige in inte mindre än fyra interpellationer och en enkel fråga, med vården som genomgående tema. En av dessa berör kvinnokliniken i Malmö.

– De anställda på kvinnokliniken vittnar om att man inte har haft alla rummen öppna sedan anställningsstoppet i oktober. Kliniken är enligt personalen kraftigt underbemannad. Vi frågar hur det kommer sig att rum står stängda, samtidigt som man är tvungen att skicka iväg födande kvinnor till andra sjukhus.

Avslutar Vilmer Andersen

För mer information kontakta

Vilmer Andersen, gruppledare Vänsterpartiet Region Skåne

tfn 0705 85 22 24

Magnus Welroos, politisk sekreterare Vänsterpartiet Region Skåne

tfn 0768 87 11 43