(V): personalen är regionens viktigaste tillgång!

– Idag har tusentals personer gått till sina arbetsplatser inom vården i vår region. Det är klart att de gör en fantastisk insats och att de skapar mycket bra vård, men det är också så att många, både patienter och personal, far illa.

Så inledde Saima Jönsson Fahoum sitt anförande i dagens särskilda debatt om sjukvården i Region Skåne. Jönsson Fahoum lade tyngdpunkten på personalen som vårdens viktigaste tillgång.

Debatten genomsyrades annars av att från majoritetens håll försöka sudda ut den krissituation som råder inom sjukvården och peka på små enskilda förbättringar, utan att tala om hela sammanhanget. Saima Jönsson Fahoum pekade också på det märkliga i att låta vårdproduktionsberedningen fatta så många och stora beslut:

– Det ska finnas utredningar och konsekvensanalyser innan beslut tas, inte som nu när två män i ett utskott fattar beslut med vittgående konsekvenser.

Utöver att lyfta personalens betydelse i sjukvården tog Jönsson Fahoum också upp problemen med vårdvalet och de vinstintressen som privata företag har.

– Med allt mer vinstdriven vård finns ett växande tryck att omvandla vårdrelationer till vårdproduktioner. Sade Saima Jönsson Fahoum.

För mer information kontakta

Vilmer Andersen, gruppledare Vänsterpartiet Region Skåne

tfn 0705 85 22 24

Saima Jönsson Fahoum, ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden

tfn 070 222 54 32

Magnus Welroos, politisk sekreterare Vänsterpartiet Region Skåne

tfn 0768 87 11 43

Prenumerera

Dokument & länkar