(V) tar bussarna tillbaka

På en presskonferens i morgon den 10 september kommer Vänsterpartiets gruppledare i Kristianstad Ruzica Stanojevic och Vilmer Andersen i Region Skåne att presentera förslag till vilka nerlagda, eller nedläggningshotade, busslinjer som Vänsterpartiet vill bevara eller starta upp.

Den styrande femklövern i Region Skåne (M, Fp, Mp, C och KD) har beslutat om nerläggning eller ändringar av ett stort antal busslinjer i hela Skåne. Många områden kring Hässleholm och Kristianstad är särskilt drabbade.

Ändringar har oftast genomförts utan kontakt med de resenärer som berörs eller företrädare för kommunerna. Många av ändringarna framstår också som helt omotiverade.

Ruzica Stanojevic och Vilmer Andersen kommer att ta upp exempel på  hur människor kommer i kläm, får svårt att pendla till jobb och studier, ta sig hem på kvällarna, etc. Vänsterpartiet anser också att nerdragningarna på bussidan främst drabbar boende i glesbygdsområden och strider mot målen i den nyligen antagna regionala utvecklingsstrategin, Det Öppna Skåne 2030.

Presskonferensen är kl. 10.00 – 10.45 i Rådhus Skåne, rum 102, Kristianstad

Välkomna!

Ytterligare information

Ruzica Stanojevic

Mobil 0708-26 44 40

Vilmer Andersen

Mobil 0705-85 22 24

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar