(V) tar bussarna tillbaka

Vänsterpartiets gruppledare i Kristianstad Ruzica Stanojevic och Vilmer Andersen i Region Skåne har idag presenterat vilka nerlagda, eller nedläggningshotade, busslinjer som Vänsterpartiet vill bevara eller starta upp. 

Vänsterpartiet menar också att det inte räcker med att enbart återstarta ett antal linjer det måste också till annorlunda arbetssätt inom kollektivtrafiken för att regionens invånare inte ska känna sig överkörda av de beslut som fattas.

-          Först och främst handlar det om att omforma Skånetrafiken i grunden. Vi kan inte ha tjänstemän som sitter och tar avgörande beslut för människor möjlighet att ta sig till jobb och arbete medan den politiskt valda nämnden överhuvudtaget inte bryr sig, säger Ruzica Stanojevic Vänsterpartiets gruppledare i Kristianstad KF

Vänsterpartiet är också kritiskt till de indragningar som skett då de står i stark motsättning till de planer som finns i Region Skånes utvecklingsprogram.

-          Den nys antagna Regionala utvecklingsstrategin – Det öppna Skåne 2030 – har tagit ställning -  Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur. För att nå detta måste vi ha en bra, heltäckande och sammanhållen kollektivtrafik som når medborgarna i hela regionen. Skånetrafiken måste leva upp till dessa mål, säger Vilmer Andersen Vänsterpartiets gruppledare i Region Skåne.

-          Om Skånetrafiken skall ha någon chans att få tillbaka förtroendet måste de också förstå värdet av att diskutera med de människor som berörs av beslutet och inte krampaktigt sitta kvar på sina kontor i Hässleholm, avslutar Ruzica.

Vänsterpartiets förslag på indragna busslinjer som behöver komma tillbaka:

523 Torekov-Ängelholm                                      

304 Ystad-Köpingebro-Bollerup                       

576 Hannas-Simrishamn                                      

528 Klippan-Perstorp                                            

544 Kristianstad-Glimåkra via Fjälkestad      

541 delen Lönsboda-Sibbhult                                                        

550 delen Arkelstorp-Vånga                              

536 Osby-Hästveda-Hässleholm

555 Kristianstad – Hässleholm

5-Malmö – förlängningen från Stenkällan till Kvarnby

6-Malmö – förändring av linje som innebär att boende i Bunkeflo/Klagshamn kan åka till Limhamns Centrum utan byte

173 Genarp-Staffanstorp-Malmö 

Linjer som försvinner i december och som skall försvaras

531 Hässleholm-Perstorp

2-Kristianstad

Linjer med alldeles för dålig turtäthet

532 Hässleholm-Markaryd

Ytterligare information:

Ruzica Stanojevic

Mobil 0708-26 44 40

Vilmer Andersen

Mobil 0705-85 22 24

Prenumerera

Media

Media