(V) vill debattera transporter och infrastruktur i Regionfullmäktige

Vänsterpartiet vill se konkreta åtgärdsförslag på minskningen av godstransporter och bilism i Skåne. Därför föreslår man nu en temadebatt i Regionfullmäktige kring frågorna någon gång under året.

Skånes snabbt ökande transporter gör Vänsterpartiets Vilmer Andersen bekymrad. Enligt Länsstyrelsen kommer de uppsatta miljökvalitetsmålen inte att kunna uppnås fram till år 2020 om ingenting görs.

– Region Skåne ansvarar för kollektivtrafiken och den regionala infrastrukturplaneringen. Vi som politiker måste fatta konkreta beslut om hur biltrafiken kan minskas. Tillsammans med staten kan vi se till att infrastruktursatsningarna i ännu högre grad driver på den hållbara utvecklingen. Säger Vilmer Andersen, Vänsterpartiet Region Skånes gruppledare.

Kapaciteten på järnvägen är i dag allt för begränsad. Med ökade investeringar i omlastningsstationer för godstrafiken finns det i dag goda möjligheter i Skåne för att flytta en del av lastbilstrafiken över på järnväg.

– Vi måste göra flera saker samtidigt; minska mängden transporter med lastbilar och skapa förutsättningar för mera gods på järnväg och båt. Gör vi ingenting kommer vi att få ökad klimatpåverkan, flera trafikinfarkter och mindre säkerhet på våra vägar. Avslutar Andersen. 

För mer information kontakta

Vilmer Andersen, gruppledare Vänsterpartiet Region Skåne

tfn 0705 85 22 24

Magnus Welroos, politisk sekreterare Vänsterpartiet Region Skåne

tfn 0768 87 11 43

Prenumerera

Dokument & länkar