Vänsterpartiet har andra lösningar!

Flera av besluten i regionfullmäktige 24 nov gick i fel riktning och kommer att drabba skåningen. Utförsäljning av fastigheter och taxehöjningar i kollektivtrafiken är två av dem.

På dagens sammanträde med regionfullmäktige beslutades att priset i kollektivtrafiken ska höjas. Detta beslut är en konsekvens av budgeten för 2016 som beslutades vid förra sammanträdet. Vänsterpartiet röstade nej till höjningen eftersom den slår hårdast mot de som redan har det ekonomiskt svårast. Kollektivtrafiknämndens budget har haft ett överskott de senaste åren och beslutar ändå om prishöjningar. Med en rimlig skattehöjning hade region Skåne kunnat utveckla verksamheten istället för att höja priser, sälja ut fastigheter och strama åt inom sjukvården.

Beslutet om taxehöjningarna innebär att taxorna kommer att höjas nästan överallt. Mest anmärkningsvärd är sänkningen av rabatten på JOJO-korten. Där kommer dagens rabatt på 20 % halveras till 10 %.

Taxehöjningar slår alltid hårdare på de grupper i samhället som redan har det svårast ekonomiskt. Det är obegripligt att S och MP går fram med dessa ökningar, säger Sara Svensson gruppledare (V) Region Skåne.

Detta är en taxehöjning som i synnerhet kommer att drabba människor som redan nu vänder slantarna för att få ekonomin att gå ihop, säger Ruzica Stanojevic Vänsterpartiets representant i kollektivtrafiknämnden.

Det går att göra annorlunda. Vi kan omfördela eller höja skatten. Men istället kommer nu priserna i kollektivtrafiken höjas. Det är sorgligt. Taxehöjningar slår alltid hårdast mot de som har minst, säger Sara Svensson.

Ett annat beslut som fattades handlar om försäljningen av Orups sjukhusområde. Vi protesterande redan när det första förslaget om att sälja dessa och andra fastigheter kom upp och vi är fortsatt lika kritiska. All erfarenhet visar att det långsiktigt alltid är klokt att äga de fastigheter där man driver sin egen verksamhet både sett till totalkostnaden och möjligheten att över tid förändra sin verksamhet efter behov.

Vänsterpartiet kan se det rimliga i att sälja fastigheter som regionen inte längre driver någon verksamhet men så är inte fallet i detta ärende, säger Agneta Lenander Vänsterpartiets representant i PPT-beredningen och ledamot i Regionfullmäktige.

För mer information kontakta:

Sara Svensson, Gruppledare (V) 0709-13 44 10

Ruzica Stanojevic, Ersättare kollektivtrafiknämnden (V) 0708-26 44 40

Agneta Lenander, PPT- beredningen (V) 0722-04 95 75

Busi Dimitriu, Politisk sekreterare (V) 0737-72 63 96

Prenumerera