Vänsterpartiet kallar till presskonferens

Imorgon torsdag sammanträder regionstyrelsen i Malmö. Vänsterpartiet kallar i samband med detta till presskonferens.

Plats: Regionhuset, Dockplats 9, lokal Lisita

Tid: den 7 februari, kl. 10.00

Inte minst vill vi kommentera den rådande situationen inom sjukvården, och de allt massivare protester från anställda inom regionens verksamheter. Vi vill också ge vår syn på vårdproduktionsberedningens förslag på omstrukturering, vilket bland annat kommer att innebära stora förändringar på Landskrona lasarett.

På Regionstyrelsens dagordning riktar vi främst in oss på följande ärenden:

6:9 Granskning av hälsoval Skåne, i vilket vi vill diskutera hur hälsovalet begränsar den offentligt drivna primärvårdens verksamheter.

6:23 Skånes djurpark – anhållan om borgen, där vi tvärtemot förslaget till beslut, vill godkänna borgen och göra det möjligt för djurparken att drivas vidare.

Välkomna!

För mer information kontakta

Vilmer Andersen, gruppledare Vänsterpartiet Region Skåne

tfn 0705 85 22 24

Magnus Welroos, politisk sekreterare Vänsterpartiet Region Skåne

tfn 0768 87 11 43

Prenumerera

Dokument & länkar