Vänsterpartiet kritiserar hemlighetsmakeriet kring taxehöjning i kollektivtrafiken

På dagens sammanträde med kollektivtrafiknämnden visade det sig att ledningen bestående av socialdemokrater och miljöpartister hade berett en hemlig punkt om taxehöjning som de varken delgett övriga partiers ledamöter, media eller allmänhet. Efter kritik från Vänsterpartiets representant i nämnden valde nämndsmajoriteten att dra tillbaka ärendet och istället kalla till extramöte på torsdag den 5/11.

- Personligen är jag rejält förbannad över detta sätt att behandla lokal demokrati. Syftet verkar ha varit att få igenom en kraftig höjning av taxan utan någon som helst diskussion varken i media eller bland väljare, säger Ruzica Stanojevic Vänsterpartiets representant i kollektivtrafiknämnden.

När väl förslaget presenterades för nämnden visade det sig att S och Mp ledningen vill höja i princip alla taxor med runt 5 %.

- Detta är en taxehöjning som i synnerhet kommer att drabba människor som redan nu vänder slantarna för att få ekonomin att gå ihop, säger Ruzica Stanojevic Vänsterpartiets representant i kollektivtrafiknämnden.

Extra anmärkningsvärt blir agerandet när det redan efter fullmäktiges budgetbeslut i förra veckan stod klart att det skulle behövas en taxehöjning för att få ihop den budget som S och MP gick fram med.

- Frågan är ju knappast någon hemlighet då den fanns med i den budget som S och Mp fick igenom i förra veckan, det är tråkigt att S och MP då hellre döljer saker än tar en ärlig debatt, säger Sara Svensson Vänsterpartiets gruppledare i Region Skåne.

För mer information kontakta:

Ruzica Stanojevic, Ersättare kollektivtrafiknämnden (V) 070-826 44 40

Sara Svensson, Gruppledare (V) 0709-134410

Mikael Persson, Politisk sekreterare (V) 070-638 06 59

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar