Vänsterpartiet kritiserar taxehöjning i kollektivtrafiken

På dagens sammanträde med regionstyrelsen beslutades att priset i kollektivtrafiken ska höjas. Detta beslut är en konsekvens av budgeten för 2016 som klubbades i förra veckan. Vänsterpartiet tänker rösta nej till höjningen som slår hårdast mot de som redan har det ekonomiskt svårast. Beslutet fattas slutgiltigt på regionfullmäktige den 24 november. 

Beslutet innebär att taxorna kommer att höjas nästan överallt. Mest anmärkningsvärd är sänkningen av rabatten på JOJO-korten. Där kommer dagens rabatt på 20 % halveras till 10 %.

-          Taxehöjningar slår alltid hårdare på de grupper i samhället som redan har det svårast ekonomiskt. Det är obegripligt att S och MP går fram med dessa ökningar, säger Sara Svensson gruppledare (V) Region Skåne.

-          Detta är en taxehöjning som i synnerhet kommer att drabba människor som redan nu vänder slantarna för att få ekonomin att gå ihop, säger Ruzica Stanojevic Vänsterpartiets representant i kollektivtrafiknämnden.

-          Målet om att öka resandet i Skåne riskerar nu att få sig en törn. Att halvera rabatten på JOJO-reskassa innebär att människor som åker ibland kommer att få betala mer. Tröskeln att börja pendla kollektivt blir större. Det är inte en långsiktigt smart miljöpolitik, avslutar Sara Svensson gruppledare (V) Region Skåne. 

För mer information kontakta:

Sara Svensson, Gruppledare (V) 0709-13 44 10

Ruzica Stanojevic, Ersättare kollektivtrafiknämnden (V) 070-826 44 40

Mikael Persson, Politisk sekreterare (V) 070-638 06 59

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar