Vänsterpartiet ställer ansvariga politiker till svars

Inför Regionfullmäktiges sammanträde den 26 februari ställer Vänsterpartiet frågor till ansvariga politiker. Ett förslag till beslut om omstruktureringar i den skånska sjukvården ligger på Vårdproduktionsutskottets bord. Beslutet kommer att innebära en omfattande flyttkarusell av olika verksamheter, en omstrukturering i vilken nästan samtliga sjukhus i Skåne berörs.

I en interpellation till Michael Sandin, ordförande i Vårdproduktions-utskottet, frågar gruppledaren för Vänsterpartiet, Vilmer Andersen om utskottet överhuvudtaget har mandat att göra så pass stora förändringar och om man inte borde avvakta det stora arbetet med den nya regionala utvecklingsstrategin som håller på att tas fram. Andersen menar att Sundin, om beslutet fattas, kommer att frångå en tioårig överenskommelse angående vård och hälsa. Andersen kommenterar:

– Protesterna mot majoritetens strukturändringsförslag är massiva från politiker i berörda kommuner, professionerna, fackliga organisationer och från oss i Vänsterpartiet. Förslaget saknar både ett genomtänkt och sakligt underlag, det är inte politiskt förankrad utanför majoriteten och löser på inget sätt problemen i den skånska sjukvården.

Andersen ställer också en enkel fråga till Regionstyrelsens ordförande, Pia Kinhult. Frågan berör den av Vänsterpartiet lagda motion om sjukvården som i höstas avslogs av Regionfullmäktige.

– Regionstyrelsens ordförande tyckte vi slog in öppna dörrar när vi förra året motionerade om vår syn på hur problemen på Skånes Universitetssjukhus bör hanteras. Pia Kinhult hänvisade till den arbetsgrupp hon själv satte i gång för cirka ett år sedan. Men den sysslar överhuvudtaget inte med den akuta krisen på SUS. Kinhults argumentation för att avslå Vänsterpartiets motion håller alltså inte.

För mer information kontakta

Vilmer Andersen, gruppledare Vänsterpartiet Region Skåne

tfn 0705 85 22 24

Magnus Welroos, politisk sekreterare Vänsterpartiet Region Skåne

tfn 0768 87 11 43