Viktiga välfärdstjänster bör inte läggas ut på entreprenad

I går gick ambulansföretaget Sirius Humanums verksamhet i Skåne i konkurs.Regionen valde då att direkt teckna ett nytt avtal med konkurrenten Falck om att ta över verksamheten och driva ambulanssjukvården under ett och ett halvt år. Något som kommer att kosta regionen över 40 miljoner kronor extra.

– Inom den senaste tiden har många av Region Skånes stora upphandlingar t.ex. inom kollektivtrafiken inte hållit måttet. Mycket tyder på att upphandlingsförfarandet inte kan användas när det gäller tunga och viktiga välfärdsområden som t.ex. ambulansverksamhet. Nu måste Region Skåne börja satsa på att driva verksamhet i egen regi annars äventyras patientsäkerheten. Vänsterpartiet har därför lagt en motion till regionfullmäktige för snart två veckor sedan som föreslår drift i egen regi, säger Vänsterpartiets gruppledare Vilmer Andersen.

På regionstyrelsens sammanträde den 15 mars kom frågan också upp.

– Jag har frågat regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult om hon kommer att ta upp konkursen inom ambulansverksamheten på nästa sammanträde i regionstyrelsen – och svaret är Ja! De punkter som jag anser viktiga att få belyst är varför upphandlingen inte håller när det gäller den ekonomiska delen? Hur bedömer man eventuella påverkningar och risker för medborgarna? Hur ser avtalet ut med FALCK som tar över den fallerade ambulansverksamheten? Vad blir merkostnaden för Region Skåne? Har du övervägt att driva verksamheten i egen eller annan offentlig regi?, fortsätter Vilmer Andersen (V).

För mer information, vänligen kontakta:

Vilmer Andersen, Gruppledare tfn 0705 85 22 24

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar