Återremittera ärendet om att omorganisera cancervården i Stockholm

Imorgon tisdag, den första december ska Landstingstyrelsen i stockholmslandstinget besluta om en framtida omorganisering av länets icke-kirurgiska cancervård. Förslaget innebär att vården splittras och läggs på tre kliniker – en på NKS, en på SöS och en tredje helt ny klinik på privata S:t Görans sjukhus. 

Förslaget att omorganisera länets cancervård från och med 2018 har mött stark kritik från flera håll, exempelvis organisationen Cancerförbund i Samverkan. CiS hänvisar bland annat till den Nationella Cancerstrategin från 2011, som de menar att förslaget strider emot. Också kritiken från Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet har varit intensiv.

Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting vill att ärendet ska återremitteras. Förslaget måste utredas ytterligare och förankras i dialog både med cancervårdsprofessionen och berörda patientorganisationer.

Vi saknar också en konsekvensanalys av förslagets inverkan på Karolinska sjukhusets ekonomi, och hur forskningsnätverken och kompetensutvecklingen skulle påverkas av en splittring.

För mer information kontakta

Håkan Jörnehed (V), landstingsråd

070-737 41 20

Prenumerera

Media

Media