Gör om upphandlingen av Ersta vårdcentral för hemlösa

På tisdagens hälso- och sjukvårdsnämnd fattades beslut att upphandla Ersta diakonis vårdcentral för hemlösa. Upphandlingen vanns av vårdbolaget Capio. Vänsterpartiet vill att den görs om, och att kompetens och erfarenhet tillmäts större vikt.

– Att Ersta blir av med ännu en verksamhet i Stockholm är mycket tråkigt. Det är tydligt att idéburna verksamheter lever farligt här, vi har sett en efter en lägga ned eller handlas upp, säger Håkan Jörnehed (V).

Han är kritisk till upphandlingens förfrågningsunderlag, som han menar tydligt var till Erstas nackdel. Underlaget premierade inte etablerad kontakt med patientgruppen och erfarenhet på området, enligt Håkan Jörnehed,

– Kompetens och långvarig erfarenhet måste väga tyngst, de hemlösas vårdbehov måste stå i fokus. Det är inte rimligt om upphandlingarna utformas så att bara de stora vårdbolagen, som har folk som sitter på heltid och skriver upphandlingsunderlag, har någon chans.

– De största förlorarna på den nya upphandlingen är naturligtvis patientgruppen, det vill säga Stockholms sjuka hemlösa. Ersta har långvarig erfarenhet och kompetens – nu är risken att vården och kontinuiteten blir sämre för en redan utsatt grupp, och samverkan med socialtjänst kommer bli lidande, säger Håkan Jörnehed.

– Sedan är jag självfallet rent ideologiskt emot att Capio lägger ytterligare sjukvård under sig. I Stockholm är primärvården nästan 60 procent privat, nu försvinner ytterligare en ideell aktör och ersätts av en stor vårdkoncerns verksamhet. Vad händer med den valfrihet och mångfald alliansen ständigt pratar om, när stora vårddrakar delar upp sjukvårdsmarknaden mellan sig, säger Håkan Jörnehed.

För mer information kontakta:

Håkan Jörnehed, landstingsråd 070-737 41 20

Felix Bergenholtz, pressekreterare 070-737 41 16

Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting

E-post: vansterpartiet@sll.se
Web: www.stockholmsvanstern.se
Twitter: @V_SLL 

Prenumerera