I ett ojämlikt län krävs geografiskt områdesansvar

2015 års folkhälsorapport presenterades förra veckan. Den visar att stockholmarna lever allt längre, men också att länet präglas av stora hälsoklyftor. Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting vill att det omedelbart tas steg mot ett införande av områdesansvar för primärvården, vilket föreslås i rapporten.

I Stockholm lever man längre, men de geografiska hälsoskillnaderna i Stockholms läns landsting ökar.

Folkhälsorapporten, som presenterades förra fredagen, föreslår därför att landstinget utreder frågan om ett geografiskt områdesansvar i primärvården för befolkningens hälsa. Vänsterpartiet har länge drivit frågan om områdesansvar, och i ljuset av den nya rapportens resultat menar vi att införandet brådskar. Vi vill att landstinget genast ser över hur man kan införa detta. 

– Geografiskt områdesansvar bör gälla i hela primärvården, för alla vårdcentraler i hela länet, säger Håkan Jörnehed (V), landstingsråd.

Vänsterpartiet vill att områdesansvaret ska ingå i alla vårdcentralers basuppdrag, så att de kan bedriva förebyggande och hälsofrämjande arbete för den lokala befolkningen i hela länet. 

Tidigare ansvarade primärvården för att följa upp och samordna insatser för att förbättra befolkningens hälsa, men när borgarna lanserade vårdvalet 2008 lyftes detta ansvar. Sedan dess axlas inte ansvaret av någon vårdinstans.

Samtidigt finns stora behov av förstärkt primärvård och varierat vårdutbud i ekonomiskt utsatta områden med högre ohälsa. Men det finns också stor potential att förbättra hälsan i dessa områden, genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.

Vänsterpartiet vill därför att vårdcentralerna ska få större möjligheter att profilera sig utifrån befolkningens lokala behov, till exempel genom familjecentraler och äldrecentraler. Vi vill också att vårdcentraler i områden med hög ohälsa ska få särskild ersättning.

Områdesansvar är ett av många effektiva sätt att bedriva förebyggande folkhälsoarbete. Det förslaget finns redan med i Vänsterpartiets alternativ till borgarnas vårdval, "Hälsoval Stockholm – en ny vision för närsjukvården”. 

För mer information kontakta

Håkan Jörnehed (V), landstingsråd, 070-737 41 20

Felix Bergenholtz, pressekreterare, 070-737 41 16

Prenumerera

Media

Media