Rapport kritisk mot New Public Management ger Vänsterpartiet rätt

Detaljstyrning och fokus på administration dåligt för arbetsmiljön inom välfärden visar ny rapport från Tillitsdelegationen.


I dag överlämnar Tillitsdelegationen sin rapport ”Med tillit växer handlingsutrymmet – Tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn" till regeringen.

Redan under våren 2017 la Vänsterpartiet en motion i Stockholmsläns landsting som påpekade vikten av att anställda inom sjukvården måste få förfoga över sitt arbete och arbetsuppgifter mer fritt än vad de får idag. Tillitsdelegationens rapport ger Vänsterpartiet rätt.

Den styrning som vuxit fram under Alliansens ledning i landstinget har lett till en ökad detaljstyrning och administration med fokus på mål och resultatstyrning.

- Det har inneburit att anställda inom välfärdssektorn känt sig övervakande och att allt mer av deras arbetstid går åt att rapportera vad man gjort istället för att fokusera på att utföra ett bra arbete. Därför välkomnar vi utredningen och hoppas på att börja arbetet mot en förändring, säger Gunilla Roxby Cromvall (V), gruppledare

Vänsterpartiets förslag för Stockholms läns sjukvård överlappar med Tillitsutredningens utredning om den allmänna välfärden på riksnivå. Stockholms läns landsting måste i samråd med verksamheterna och professionerna påbörjar arbetet med att utveckla moderna styrformer byggda på tillit. Personalen måste involveras mer och få inflytande över alla landstingets upphandlingar. En utredning som granskar nuvarande styrning av akutsjukhusen som aktiebolag måste ses över utifrån ett folkvalt och demokratiskt perspektiv.

- Det pågår redan idag en rad goda utvecklingsarbeten i landstingets verksamheter, framför allt för att arbeta med personcentrerad vård. Detta arbete behöver lyftas och spridas så att det genomsyrar hela organisationen från botten och upp. Vi vill att landstinget utvecklar morgondagens styrsystem tillsammans med medborgarna, patienterna, resenärerna och personalen, det är demokrati till motsats mot professionella styrelser, säger Gunilla Roxby Cromvall.

För mer information kontakta:

Gunilla Roxby Cromvall, gruppledare 070-737 39 92

Amra Hasanov, pressekreterare 070-737 49 46

Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting

E-post: vansterpartiet@sll.se
Web: www.stockholmsvanstern.se
Twitter: @V_SLL 

Prenumerera