”SL skuldbelägger och nonchalerar resenärerna”

DN Stockholm berättar i dag att en undersökning visar att två av tre stockholmare är rädda för tunnelbanespärrarna. SLs försvar av spärrarna avfärdar på ett nonchalant sätt undersökningens resultat, menar Vänsterpartiet i SLL.

I dag skriver DN Stockholm om att många stockholmarna känner rädsla för tunnelbanespärrarna. Artikeln utgår delvis från en Novus-undersökning som Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting låtit göra.

I artikeln försvarar SLs presskommunikatör spärrarna. Vänsterpartiets gruppledare i landstinget, Gunilla Roxby Cromvall, är inte nöjd med SLs svar.

– Man skuldbelägger resenärerna när man påstår att klämningarna beror på att människor har för bråttom. Trängseln i Stockholms tunnelbana är på många håll extremt utbredd. Inte konstigt att människor har bråttom. Man måste anpassa tunnelbanan efter trängseln, säger Gunilla Roxby Cromvall (V).

SLs presskommunikatör hävdar i artikeln att ökningen av personskador är en tillfällighet, och att det är ungefär 1000 gånger större chans att träffas av blixten än av att skadas i spärrarna.

– Jag tycker att det är nonchalant att uttrycka sig så. För det första anmäler knappast alla som skadar sig det. Det finns ett mörkertal. För det andra är det inte självklart vad som räknas som en skada. Många stockholmare har klämt sig och känner att spärrarna är en otrygghetsfaktor. Det var därför vi ville göra en undersökning, för att få en bild av hur stockholmarna ställer sig till spärrarna. Det bör inte SL avfärda, säger Gunilla Roxby Cromvall (V).

Samma undersökning visar också att drygt hälften av stockholmarna tror att spärrarna bara lite eller inte alls försvårar fuskåkande, men att de gör evakuering ur tunnelbanan svårare.

Fler kvinnor än män svarar att de känt oro när de gått igenom spärrarna. Ungefär varannan kvinna uppger att barn i deras närhet varit rädda att spärrarna ska slå igen på dem.

Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting vill ta bort spärrarna och istället öka närvaron av servicepersonal och kontrollanter.

För mer information kontakta:

Gunilla Roxby Cromvall, gruppledare 070-737 39 92

Felix Bergenholtz, pressekreterare 070-737 41 16

Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting

E-post: vansterpartiet@sll.se
Web: www.stockholmsvanstern.se
Twitter: @V_SLL 

Prenumerera