V: Bevara habenheter för de barn med störst behov

Under 2016 planerar Habiliteringen i Stockholms läns landsting (SLL) att genomföra ”stora organisationsförändringar”.

Även om man klär det i andra ord, betyder detta i klartext bland annat att habiliteringsenheterna som ligger i anslutning till Skanskvarn-, Djupdals och Jorielskolan, i Årsta, Sollentuna och Älvsjö, läggs ned.

Barnen vid dessa tre skolor har omfattande funktionsnedsättningar. Mindre behandling leder till ökat handikapp. Avvecklingen kommer att innebära sämre vård och kontinuitet för dessa barn, och fler sjukresor, vilka blir en extra kostnad för landstinget. Barnen kommer därmed också att få ökad skolfrånvaro. Som politiker har vi uppvaktats av oroliga föräldra i den här frågan.

Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting tycker att detta är upprörande och i strid med barnkonventionen. Den säger att ”varje barn har rätt att utvecklas” och ska uppfylla varje barns rätt att utrycka sin åsikt och delta i beslut som rör hen.

– Att vi i Stockholms läns landsting inte klarar av att ge de 130 barn, de med mest omfattande funktionsnedsättningar, den vård och habilitering de behöver, är otroligt svagt, säger Håkan Jörnehed (V), landstingsråd.

Vänsterpartiet accepterar inte att landstingets usla ekonomi går ut över hälso- och sjukvårdslagens högst prioriterade patientgrupper. Tillför istället Habilitering och Hälsa mer resurser, så att alla barn får den behandling och den skolgång de har rätt till.

Vänsterpartiet stöder RBUs, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, namninsamling mot nedläggningarna.

För mer information kontakta

Håkan Jörnehed, landstingsråd 070-737 41 20

Gunilla Roxby Cromvall, gruppledare 070-737 39 92

Prenumerera

Multimedia

Multimedia