V i landstinget emot busstrafikupphandling

Igår avgjordes vem som vann upphandlingen av busstrafiken i Södertälje och Nykvarn, och Järfälla och Upplands Bro. Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting är emot upphandlingen eftersom adekvata krav inte ställts på entreprenörerna som arbetsgivare.

Upphandlingen av länets busstrafik är avslutad. De slutliga anbuden lades även denna gång av tre statligt ägda internationella storbolag. Vänsterpartiets farhåga att vinnaren återigen skulle bli ett bolag som ägs av en annan stat, besannades igår. Inga svenska egen regi-anbud lades.

Vänsterpartiet ser med oro på hur endast internationella storbolag – franskägda Transdev, fransk-kanadensiska Keolis, tyska Arriva och norska Nettbuss, och Nobina som huvudsakligen ägs av internationella investeringsfonder – gör anspråk på lokaltrafiken i Stockholms län.

Vänsterpartiet vill ha en sammanhållen lokaltrafik över hela länet. Vi anser att det borde utredas om möjligheten finns att driva busstrafiken i landstinget i egen regi.

– Hur kommer det sig att förtroendet för svenska staten är så lågt? Det är uppenbart att Sverige inte får äga, utan att Sverige ska ägas av andra nationers kollektivtrafikbolag, säger Gunilla Roxby Cromvall (V), gruppledare i Stockholms läns landsting.

Vänsterpartiet ställde vissa krav på upphandlingen med landstinget, bland annat kollektivavtal för samtliga anställda, att personalen garanteras fortsatt anställning även vid skifte av trafikutförare, och att det ska ske kontroll av tomgångskörning mellan turer. Detta krav kommer av det miljöbrott som ett av bolagen tidigare begått.

Vänsterpartiets kravspecifikationer röstades ned av den borgerliga majoritetsminoriteten, därför deltog vi inte i beslutet igår.

Vänsterpartiet ställer sig också kritiskt till ersättningsmodellen VBP (Verifierad Betalande Påstigande).

VBP innebär att trafikutövarens ersättning baseras på antalet resenärer som uppvisar giltig biljett.

VBP-modellen utgår från föreställningen att resenären väljer att resa med en viss busslinje för att trafikutföraren är speciellt trevlig eller kompetent, när det i själva verket ofta handlar om att man måste resa med den bussen för att ta sig till jobbet eller skolan. Det handlar inte om ett väl utfört arbete som belönas med återkommande kunder, utan att resenärerna inte har något val.

Vänsterpartiet saknar en faktamässig utvärdering av VBP. Vi anser att de ekonomiska konsekvenserna av modellen inte är tillräckligt analyserade.

För mer information kontakta

Gunilla Roxby Cromvall, gruppledare Vänsterpartiet, tel 070-737 39 92

Prenumerera

Media

Media