100 miljoner till Gotlands färjetrafik

Region Gotland är i sin remiss från den 12 februari 2013 mycket tydliga. Trafikverkets förslag till trafiklösning från den 23 januari kan inte accepteras. Regionen begär nu att infrastrukturministern ger nya direktiv för arbetet med upphandlingen av Gotlandstrafiken.

- Satsningar på infrastruktur, broar, järnvägar och vägar är satsningar på utveckling i hela Sverige och en förutsättning för att så många delar av landet som möjligt ska kunna skapa jobb och välstånd. När sådana satsningar diskuteras är det viktigt att inkludera Gotland. Färjan till Gotland ersätter vägar och broar och måste ses som en del av den nationella infrastrukturen, säger Siv Holma (V), ledamot i Trafikutskottet.

Det förslag till färjetrafik som nu presenteras av Trafikverket innebär avsevärt längre överfartstider och lägre kapacitet. Det i sin tur motverkar en positiv utveckling av Gotland. Den ökade restiden på 25-40 minuter på den norra linjen och 60 minuter på den södra är oacceptabelt.

- Vi förväntar oss att Trafikverket får nya direktiv från regeringen som gör att Gotlands utveckling sätts i centrum när färjetrafiken ska upphandlas för en ny period. I upphandlingen bör det ställas krav på en bra tidtabell, låga priser och snabba moderna färjor med mer miljöanpassade drivmedel. Av ovanstående anledningar anslår därför Vänsterpartiet 100 miljoner kronor till färjetrafiken i vårt budgetförslag, avslutar Siv Holma (V).

För mer information:
Siv Holma, riksdagsledamot Vänsterpartiet: 070-343 95 83
Vänsterpartiets presstjänst: 070 620 00 64

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera