Allt om atomen anmäld till Konsumentverket

Tolv riksdagsledamöter från de tre rödgröna riksdagspartierna anmäler idag annonsbilagan Allt om atomen i Dagens Nyheter till Konsumentverket för vilseledande reklam och marknadsföring. Bland anmälarna återfinns även filmarna Maj Wechselmann och Gösta Elmquist samt skådespelaren Solveig Ternström.

Bakgrund till anmälan
I mars månad utkom den kärnkraftspositiva tidningen Allt om atomen som en annonsbilaga inbladad i Dagens Nyheter. Annonsören var Vattenfall samt Svenskt kärntekniskt centrum (SKC). I tidningen presenterades kritiska synpunkter på kärnkraft i förvrängd form och framställdes som myter. Tidningen innehöll mycket lite konkreta fakta. Istället innehöll den intervjuer och uttalanden av personer som var positiva till kärnkraften och som man skulle förvänta sig vara ”auktoriteter på området”.

Ett brott mot marknadsföringslagen
Samtidigt fanns i flera artiklar grova sakfel. Det påstods exempelvis på flera ställen att kärnkraften skulle vara koldioxidfri, koldioxidneutral eller koldioxidsnål. Detta gjorde man trots att man måste ha känt till att så inte är fallet. Redan 2009 slog Konsumentverket fast att el-företaget E.ON, som påstått att kärnkraften var koldioxidfri, koldioxidneutral eller koldioxidssnål, ägnat sig åt vilseledande reklam och marknadsföring.

Ännu ett brott mot marknadsföringslagen
Men trots domen mot E.ON väljer tidningen Allt om atomen att dra samma lögner ogenerat. I flera artiklar, i både brödtext och rubriker, framställs kärnkraften som en ren energikälla utan koldioxidutsläpp. Tidningen Allt om atomen innehåller även en rad tvärsäkra uttalanden om att man inte sett några genetiska skador efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. I EU-kommissionens senaste rapport 2011 (NO 170) slår man fast att det högsta antalet barn med medfödda defekter i Europa finns i Ukraina.

Inte en enda kärnkraftskritisk röst finns i tidningen. Därför är det extra uppskakande att tidningen bjuds ut gratis som läromedel till skolorna. Den uppfyller inte det ringaste krav på allsidig information. Av ovanstående skäl anmäler vi tidningen Allt om atomen till Konsumentverket som ett uppenbart brott mot Marknadsföringslagen.

Bengt Berg (V)
Stina Bergström (MP)
Tina Ehn (MP)
Gösta Elmquist, journalist
Jonas Gunnarsson (S)
Siv Holma (V)
Jens Holm (V)
Amineh Kakabaveh (V)
Annika Lillemets (MP)
Lise Nordin (MP)
Lena Olsson (V)
Kent Persson (V)
Solveig Ternström, skådespelare
Maj Wechselmann, filmare.

Anmälan bifogas i sin helhet.

Kontakt:
Maj Wechselmann 070-416 39 30, 08-662 26 77

Taggar:

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera

Dokument & länkar