Äntligen talar EU om rätten till abort och nyttan av kvotering, men man slirar fortfarande kring prostitution.

 

Den 13/3 antog Europaparlamentet två viktiga betänkande om jämställdhet. Det innebär att man försöker påverka medlemsländerna att bygga fungerande omsorgssektorer samt att motverka mäns våld mot kvinnor. De i EU omstridda frågorna om rätten till abort och preventivmedel och samkönade äktenskap nämns också och beslutet innebär att man beklagar att det finns länder i EU som inte lever upp till detta. Mikael Gustafsson, EU-parlamentariker från Vänsterpartiet och ordförande i Utskottet för rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män röstade för nästan allt i betänkandena men konstaterar att parlamentet fortfarande slirar på frågan om prostitution.

- Man vill prata om "tvångsprostitution", vilket alltså skulle innebära att det finns en frivillig prostitution. Det kan jag inte ställa upp på, säger Mikael Gustafsson. Prostitutionssystemet i sin helhet bygger på exploatering av kvinnor, kommersiell hänsynslöshet, och på en föråldrad syn på mäns och kvinnors sexualitet.

I det andra betänkandet tar man upp frågan om den ojämställda representationen av kvinnor på alla nivåer i samhället, även inom politiken.

- Det måste bli ett slut på dagens manskvotering! Trots att kvinnor utgör 50 % av befolkningen är de inte alls demokratiskt representerade i politiska församlingar, säger Mikael Gustafsson. Att dessa betänkanden gått igenom är ett steg på vägen men det finns ännu alldeles för mycket att göra, avslutar Mikael.

Mikael Gustafsson

EU-parlamentariker för Vänsterpartiet

Ordförande i Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

mikael.gustafsson@europarl.europa.eu

Amanda Åhall

Pressekreterare

+32 2 284 71 05

amanda.ahall@europarl.europa.eu

www.vansterpartiet.eu

 

Taggar:

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar