Åtstramningspolitik utan vetenskaplig grund

I dagarna framkom att den beräkning som använts för att legitimera bl.a. EU:s åtstramningspolitik bygger på en felberäkning. Europaportalen rapporterar att det bl.a. är Idén om att en statsskuld på över 90 % skulle generera låg tillväxt som visat sig vara ett falsarium. Den åtstramningspolitik som detta lett till borde alltså omedelbart stoppas.

- Detta är ytterligare en spik i kistan för högerns argument om att det bara finns ett sätt att lösa krisen. I verklighten bygger dock åtstramningspolitiken inte alls på forskning utan på en nyliberal ideologi, säger Mikael Gustafsson,Europaparlamentariker (V)

De nya rön som ekonomerna Michael Ash, Thomas Herndon och Robert Pollin nu kommit med i sin rapport, publicerad på University of Massachusetts Amherst, visar att grunden för EU:s katastrofala åtstramningar i t.ex. Grekland och på Irland och vår egen finansministers politik i Sverige alltså inte längre kan hänvisas till att vara vetenskapligt underbygd.

- Däremot finns det mycket forskning som visar att jämlika samhällen mår och fungerar bättre; ekonomiskt, socialt och hälsomässigt. Det är den politiken vi alltså borde följa, med satsningar på samhället istället för utförsäljningar och nedskärningar, säger Mikael Gustafsson.

För mer information kontakta

Amanda Åhall - Pressekreterare åt Mikael Gustafsson: +32 484 97 48 69, amanda.ahall@europarl.europa.eu

Mikael Gustafsson: 070 586 76 51, mikael.gustafsson@europarl.europa.eu

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera