Europaparlamentet kräver bättre skydd för våldsutsatta kvinnor

I en överfull sal ledde Mikael Gustafsson idag ett gemensamt möte mellan Jämställdhetsutskottet och Utskottet för Medborgerliga fri- och rättigheter där man enhälligt röstade för det nya brottsofferpaketet (Victims Package). Paketet innebär en lägstanivå för hur brottsoffer ska bemötas och är en klar förbättring mot kommissionens förslag.

Samarbetet mellan utskotten har lett till nära 600 ändringsförslag. Jämställdhetsutskottet har arbetat stenhårt för att få in viktiga skrivningar om kvinnors rättigheter och ett av Vänsterpartiets mål har varit att sätta fokus på hur kvinnor som utsatts för könsbaserat våld och våld i nära relationer ska bemötas av samhället och rättsväsendet.

- Jag är glad att Europaparlamentet sätter ribban högre än Kommissionen när det gäller brottsoffer och kvinnors rättigheter, säger Mikael Gustafsson EU-parlamentariker för Vänsterpartiet. Också Sverige behöver bli bättre på att möta brottsoffer. Många som utsatts för sexuellt våld upplever fortfarande mötet med rättsväsendet som ett andra övergrepp.

Vänsterpartiet arbetar för att få in jämställdhetsfrågor i alla EU:s olika beslut och är kritiska till hur parlamentet och många länder i EU vägrar att ge kvinnor samma rättigheter och möjligheter som män.

- Speciellt glad är jag att förslaget om kvinnojourernas viktiga arbete gick igenom men jag är mindre nöjd med definitionen av könsbaserat våld; genom att ta bort definitionen "mäns våld mot kvinnor" förringas problemet, påpekar Mikael. Benämningen är erkänd av FN och vi måste fortsätta kalla mäns våld mot kvinnor för vad det är!

Brottsofferpaketet tas upp för beslut i Parlamentet senare i vår.

För mer information:

Mikael Gustafsson

EU-parlamentariker för Vänsterpartiet

mikael.gustafsson@europarl.europa.eu

Amanda Åhall

Pressekreterare

+32 2 284 71 05

amanda.ahall@europarl.europa.eu

www.vansterpartiet.eu

Sedan september i år är Mikael Gustafsson är EU-parlamentariker för Vänsterpartiet. Som enda svensk är han ordförande i ett utskott, Jämställdhetsutskottet, en plattform som ger honom och Sverige möjlighet att driva frågor om jämställdhetsfrågor i EU framåt på olika vis.

 

 

 

Taggar:

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera