Eva Olofsson, V: Allt fler förlorar sin assistans

Funktionshinderrörelsen har slagit larm om att allt fler förlorar sin assistans.

Vad gör regeringen åt det? undrar Eva Olofsson, riksdagsledamot V, i en interpellation.

Sedan 2009 har riksdagens socialutskott arbetat aktivt med frågan om personlig assistans sedan funktionshinderrörelsen slog larm om att allt fler förlorade sin assistans.

I Inspektionen för socialförsäkringars (IFS) rapport "Utfall av beslut om statlig assistansersättning" konstaterar de att till och med 2007 var det en stabil utveckling av assistansersättning både när det gäller antal mottagare och beviljade timmar per mottagare. Men 2008 skedde ett trendbrott. Sedan dess har antalet personer som nybeviljats assistansersättning minskat med drygt en fjärdedel samtidigt som antalet avslag har ökat med nästan 50 procent.

Regeringens svar på denna utveckling är att invänta ISF:s fortsatta analys av varför människor förlorat sin assistans och vilka insatser de fått istället. Ett uppdrag som ska redovisas först i oktober 2014.

Under tiden kommer ytterligare flera hundra personer att förlora sin assistans. För många kommer det att innebära att de inte längre kan leva ett självständigt liv.

- Personlig assistans är en av de senaste årens viktigaste jämlikhetsreformer som gett tusentals människor med omfattande funktionsnedsättningar möjligheten till ett självständigt liv. Det är dags för regeringen och ansvarig minister Maria Larsson att visa var de står i frågan när allt fler människor förlorar sin personliga assistans och därmed får sina liv kraftigt försämrade, säger Eva Olofsson.

Eva Olofsson lämnar därför in en begäran om interpellationsdebatt i riksdagen där hon ställer följande frågor till ansvarig minister Maria Larsson.

- Kommer statsrådet vidta fler åtgärder än uppdraget till ISF för att stärka rätten till personlig assistans?

- Kommer statsrådet att vidta några åtgärder för att de som förlorar sin assistans från Försäkringskassan får andra insatser så de kan leva ett självständigt liv?

Mer information: Eva Olofsson, riksdagsledamot V, socialutskottet, 070-317 10 27

Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64

Taggar:

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera