Hindra bostadsbolagens övertramp

Idag avslöjade Västnytt att många kommunala bostadsbolag fortsätter att gå emot personuppgiftslagen genom att registrera känsliga uppgifter både om egna hyresgäster och om människor som söker bostad. Uppgifterna gäller såväl psykisk sjukdom och alkoholproblem som skvaller. 
 - Detta är ovärdigt. Om det är lagen som brister då måste vi politiker se till att garantera de boendes rättssäkerhet när de söker en bostad. Omfattningen av den olagliga kontrollen måste också komma i dagen genom en granskning, säger Amineh Kakabaveh, Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson.

År 2006 skrev Sveriges allmännyttiga bolag, SABO, en branschöverenskommelse om vad för uppgifter privata och kommunala bostadsbolag får registrera om sina hyresgäster. Överenskommelsen skulle tillsammans med personuppgiftslagen garantera hyresgästers integritet. Men nu avslöjas i media att känsliga uppgifter ändå fortsätter att registreras.
- Det ska självklart enbart vara relevanta uppgifter som registreras. Detta förfarande från bostadsbolagen måste få ett skyndsamt slut och Vänsterpartiet utesluter inte en lagändring.
- Det är särskilt allvarligt om de allmännyttiga bostadsbolagen sviker sina hyresgästers förtroende eftersom vitsen med att ha en allmännytta är att den står på hyresgästernas sida, säger Amineh Kakabaveh.

För mer information:
Amineh Kakabaveh: 076-130 12 36
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera