Hög tid att inrätta en fångombudsman

I dag debatteras kriminalvårdsfrågor i riksdagens kammare. Vänsterpartiets Lena Olsson kommer att lyfta kravet på en fångombudsman.

– Den senaste tidens incidenter på häkten och fängelser visar att det är dags att lyfta kravet på en fångombudsman och göra verklighet av det samma. Regeringen har haft många år på sig att fundera kring frågan och samtidigt drunknar JO i ärenden. När personer är berövade friheten är det än viktigare att en oberoende part kan ta tillvara deras rättigheter, säger Lena Olsson, ledamot av justitieutskottet.

– I dag är det Justitieombudsmannen som är den som har det yttersta ansvaret för att fångars mänskliga rättigheter respekteras, men det är inte tillräckligt. Det behövs någon som aktivt kan arbeta för både interner, anstaltsledningar och Kriminalvårdsstyrelsen.

Länk till motionen: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2010/11&bet=Ju408

För mer info, kontakta:
Lena Olsson: 070-376 04 09
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64

Taggar:

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera