Högre krav på upphandling av järnvägar och vägar!

I riksdagens trafikutskott fick Vänsterpartiet idag 2013 02 21 stöd för sin motion som kan ge mer järnväg och väg för skattepengarna. Förslaget innebär att regeringen måste ta till sig Riksrevisionens kritik och skärpa kraven på Trafikverkets upphandling.

I riksdagens trafikutskott fick Vänsterpartiet idag 2013 02 21 stöd för sin motion som kan ge mer järnväg och väg för skattepengarna. Det innebär att regeringen måste ta till sig Riksrevisionens kritik och skärpa kraven på Trafikverkets upphandling.

Trafikverket köper varor och tjänster för cirka 40 miljarder årligen. Riksrevisionen har i en rapport granskat Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar. Trots mycket allvarlig kritik där Riksrevisionen konstaterar att upphandlingsstrategin inte är ändamålsenlig anser regeringen att inga nya åtgärder behövs.

- Trafikverkets upphandling har i dag stora brister och regeringen verkar ointresserad av att vårda skattebetalarnas pengar. Riksrevisionens kritik måste tas på allvar så att vi får så mycket järnväg och väg som möjligt av skattemedlen.

- Många tågresenärer har fått stå ut med bristfälliga satsningar i många år och de ska inte dessutom behöva drabbas av att upphandlingarna är ineffektiva. Därför är jag mycket nöjd med att våra förslag fått majoritet, säger Siv Holma (V), trafikpolitisk talesperson.

I Vänsterpartiets motion sägs att Riksrevisionens föreslagna åtgärder bör genomföras vad gäller t ex

  • Empiriskt underlag, dokumentation om effektivitet i upphandlings- och kontraktsformer, samt att utveckla erfarenhetsåterföringssystem.

  • Mätresultaten måste genomföras systematiskt och objektivt med extern utvärdering och uppföljning.

  • Regeringen bör även informera riksdagen om uppnådd effektivitet med olika upphandlings- och kontraktsformer inom Trafikverket.

Mer information: Siv Holma, riksdagsledamot V, 070-343 95 83

Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera