Huvudentreprenörer borde ta solidariskt ansvar

Byggnads sa idag upp avtalet med arbetsgivarna och varslade om stridsåtgärder. Byggnads vill införa solidariskt ansvar vid användning av underentreprenörer. Det innebär att en huvudentreprenör som tar ett uppdrag och i sin tur anlitar andra entreprenörer, är ansvarig för att anställda i dessa företag får ut rätt lön och försäkringar och att skatt betalas in som det ska. Det är bra att detta blir en viktig fråga i årets avtalsrörelse, menar Vänsterpartiets Ali Esbati riksdagsledamot (V).

– Vänsterpartiet vill att huvudentreprenörernas ansvar ska regleras i lag. Det har dykt upp alltför många exempel på att arbetstagare – ofta särskilt utsatta utländska arbetare – luras på lön eller försäkringar av oseriösa företag. Underentreprenad har blivit ett sätt för vissa arbetsgivare att tjäna på detta och samtidigt slippa undan ansvar. Det ska inte vara möjligt att anlita en uppenbart alltför billig underentreprenör och låta arbetarna i det företaget betala med sämre löner och arbetsvillkor, säger Ali Esbati.

– Att Byggnads önskar få in klausuler om solidariskt ansvar i sitt avtal med Sveriges Byggindustrier är ett viktigt och ansvarsfullt steg för ordning och reda på ett viktigt område av den svenska arbetsmarknaden. Förbättringar i villkoren fungerar ofta så inom den svenska modellen, att avtal och lag går hand i hand och kompletterar varandra, säger Ali Esbati.

Olika typer av regler om solidariskt ansvar är på plats i flera av våra nordiska grannländer. I Norge har den rödgröna regeringen infört ”solidaransvar” från den 1 januari 2010. Det gäller inom flera viktiga avtalsområden, bland annat byggbranschen.

– Detta har knappast hämmat byggandet i Norge, men bidragit till att utnyttjande av de arbetande har försvårats, säger Ali Esbati.

Kontakt:
Ali Esbati 073-370 64 26
Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64

Taggar:

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera